Doktorski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uvodna riječ voditeljice

Dobrodošli na Doktorski studij psihologije!

Sve alumne, sadašnje i buduće doktorande s veseljem obavještavam da je naš doktorski studij upješno prošao postupak međunarodne akreditacije te nam je u srpnju 2018. izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za izvođenje programa.

Na temelju samoanalize koju smo proveli 2017. godine te preporuka međunarodnog povjerenstva, izradili smo izmjene u programu kojeg odlikuje veća izbornost sadržaja i metoda rada te individualan pristup potrebama i interesima pojedinog kandidata.

Nastavnici i mentori na našem doktorskom studiju su aktivni znanstvenici koji se istraživački bave različitim područjima psihologije, a odlikuje ih visoka znanstvena produktivnost, međunarodna citiranost i nastavničke kompetencije. Osim 25 nastavnika s Odsjeka za psihologiju, naš tim čine i istaknuti znanstvenici s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, nastavnici s drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te znanstvenici s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.   

Studente Doktorskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu odlikuje šarolikost istraživačkih interesa i različiti karijerni putovi. Otprilike polovica studenata radi na akademskim institucijama kao istraživači, znanstveni novaci ili asistenti, dok polovica dolazi iz prakse, iz poslovnog, javnog i nevladinog sektora. Zato je izvedbeni program doktorskog studija prilagođen studentima koji studiraju uz rad. Potrebe studenata i njihovo zadovoljstvo studijem, nastavnicima i radom mentora kontinuirano pratimo, a o rezultatima izvještavamo i nastavnike i predstavnike studenata. Doktorski studij psihologije mogu upisati i kandidati drugih struka, nakon što uspješno završe pripremnu godinu, a obaveze i prava studenata regulirane su Pravilnikom o Doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Okosnicu studija čini individualni rad s mentorom te individualne konzultacije s drugim nastavnicima. Ovisno o potrebama i interesima studenata, u ovaj proces uključujemo i znanstvenike iz drugih zemalja. Svaki student ima individualno povjerenstvo za praćenje i individualni program studija. Na studiju njegujemo kolegijalni odnos između nastavnika i studenata te suradničku klimu među studentima. Cijenimo predanost istraživačkom radu, otvorenost za suradnju, inovativnost i znanstvenu produktivnost. Studente potičemo na istraživački rad, objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i međunarodnu razmjenu. Naši doktorandi su oslobođeni plaćanja kotizacije za sudjelovanje u dvije najveće međunarodne konferencije iz psihologije koje se bienalno održavaju u Hrvatskoj: Dani Ramira i Zorana Bujasai i Dani psihologije u Zadru.

Doktorski studij predstavlja najviši stupanj akademskog obrazovanja. Uspješnim završetkom, stječete akademski naslov doktora znanosti u području društvenih znanosti, polju psihologije. To znači da ste razvili kompetencije potrebne za provedbu istraživanja koja će dovesti do novih spoznaja te da posjedujete znanja i vještine potrebne za uspješno obavljanje najsloženijih zadataka u praksi.

Pridružite nam se!