Stipendije za izvrsnost

Temeljem odluke Vijeća Poslijediplomskih studija psihologije od 1.7. 2021. u sklopu natječaja za upis doktorskih studenata u akademskoj godini 2021/2022. raspisuje i natječaj za dodjeljivanje Stipendije za izvrsnost studentima Poslijediplomskog doktorskog studija iz psihologije

            Vijeće doktorskog studija oslobodit će plaćanja školarine jednog studenta[1] koji ima najbolje rezultate prema sljedećim kriterijima izvrsnosti (u zagradama su za svaki kriterij navedeni bodovi za pojedinu aktivnost):

 1. Kandidat zadovoljava temeljne uvjete za upis na doktorski studij
 2. Kandidat je bio demonstrator na matičnom Odsjeku (2)
 3. Kandidat je samostalno sudjelovao u manifestacijama popularizacije psihologije npr. PsihoFest, Rijeka psihologije i sl. (osmišljavanje i prezentacija aktivnosti) (2)
 4. Kandidat je sudjelovao u ljetnoj/zimskoj školi matičnog Odsjeka ili kakvoj srodnoj aktivnosti (3)
 5. Kandidat je sudjelovao u međunarodnoj razmjeni studenta u okviru programa Erasmus ili kakvog drugog kompetitivnog programa (3)
 6. Kandidat je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu pod mentorstvom (glavni istraživač treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad) (3)
 7. Kandidat je bio nositelj ili sudjelovao u provedbi studentskog istraživanja (treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad) (3)
 8. Kandidat je sudjelovao u znanstvenim i/ili stručnim konferencijama (dokazuje je sažecima s konferencija) (4)
 9. Kandidat je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu, te je rad objavljen ili prihvaćen za tisak u časopisu ili knjizi (5)
 10. Kandidat je dobitnik nagrade fakulteta za najboljeg studenta (5)
 11. Kandidat je dobitnik nagrade matičnog fakulteta (npr. Franjo Marković) (5)
 12. Kandidat je dobitnik Rektorove nagrade (5)
 13. Kandidat je dobitnik nagrade za najbolji diplomski rad (5)
 14. Studij ima pravo odrediti i dodatne kriterije, koji će biti na vrijeme i javno obznanjeni potencijalnim kandidatima

Prednost za dodjelu stipendije imat će nezaposleni kandidati i oni koji sami financiraju studij.

      Stipendija se dodjeljuje temeljem javnog natječaja. Nakon završetka natječaja Vijeće studija donijet će odluku o izboru studenta koji će biti stipendiran.

      Stipendija se dodjeljuje u trajanju od tri godine, o čemu se sa studentom sklapa Ugovor o dodjeli Stipendije za izvrsnost.

      Dobitnik stipendije treba tijekom studija udovoljiti kriterijima izvrsnosti (npr. postignuća tijekom doktorskog studija) koje će odrediti Vijeće doktorskoga studija.

      Stipendija se ukida ako student ne ispuni dogovorene obveze u doktorskom studiju te se u tom slučaju stipendija dodjeljuje drugom najboljem kandidatu.

      Student stipendist obvezan je u doktorskome radu, kao i u radovima nastalima na temelju doktorskog istraživanja, istaknuti financijsku potporu Fakulteta.

Prijave na natječaj šalju se u pdf ubliku na mail drpsih@ffzg.hr s naznakom “Prijava na Natječaj za dodjelu  stipendije za izvrsnost”

Rok za dostavu dokumentacije je 25. kolovoza 2021.

[1] Nazivi koji imaju rodno značenje podjednako se odnose na muški i ženski rod

Hodogram natječaja

Prvi rok do kojeg to morate učiniti je 31. ožujka 2021.

Drugi rok do kojeg to morate učiniti je 25. lipnja 2021.

Prijemni ispit u drugom ispitnom roku održat će se 6. srpnja, a prijemni intervju 9. srpnja putem zoom-a.

Uvjeti za prijavu

 • završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij psihologije,
 • iskazani interes mentora za prihvaćanje kandidata
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Potrebna dokumentacija

 • pisana prijava na natječaj za upis na studij,
 • ovjerena kopija diplome. Ako je diploma stečena pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu nije ju potrebno ovjeriti. 
 • prijepis ocjena položenih ispita na studiju (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatom prosječnom ocjenom,
 • kratki profesionalni životopis (do 1800 znakova),
 • obrazloženje motivacije za doktorski studij (do 1800 znakova),
 • opis istraživačkih interesa; teorijska i metodološka elaboracija specifičnog područja kojim se kandidat planira baviti tijekom doktorskog studija (do 3600 znakova). Na temelju ovoga dijela prijave odredit će se tema prijemnog ispita koja je u skladu s istraživačkim interesima kandidata,
 • dosadašnja znanstvena postignuća (radove, sažetke priopćenja). 
 • pisane preporuke dva sveučilišna nastavnika psihologije,
 • suglasnost mentora o prihvaćanju kandidata
 • potvrda o uplaćenim troškovima prijemnog postupka (600,00 kn). Uplatu možete obaviti u pošti, banci ili FINI općom uplatnicom te internet bankarstvom, IBAN: HR1823600001101311177, poziv na broj: 43-120-3030.
 • izjava o financiranju

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit sastoji se od pisanja nacrta istraživanja iz područja koje kandidati pri prijavi opišu kao svoje istraživačke interese.

Nacrt istraživanja treba sadržavati sljedeća poglavlja: Uvoda u problem istraživanja, formulaciju cilja ili problema, hipoteze/a koje kandidat provjerava, metodologiju (opis uzorka, operacionalizaciju varijabli, instrumenata koje namjerava primijeniti, metoda i postupaka prikupljanja podataka), plan obrade rezultata, teorijske i/ili praktične implikacije rezultata.

Zadatak kandidata je  da osmisle i opišu teorijski relevantan i istraživački provediv nacrt istraživanja.

Prijemni se ispit piše na računalu i za to je predviđeno 120 minuta. Mogu se koristiti bilješke i/ili tiskani materijal. USB-stick-ovi nisu dozvoljeni, a pristup internetu je onemogućen. Na kraju nacrta nije potrebno pisati popis literature.

Nacrt treba bit duljine od 5400 do 9000 znakova (s uključenim razmacima). 

Motivacijski intervju

Prije upisa u studij sa svakim se pristupnikom obavlja razgovor, koji je obvezni dio selekcijskog postupka. Cilj razgovora je procijeniti motivaciju i profesionalne interes kandidata.

Upisi

Upisi u svaki pojedini semestar obavljaju se u Uredu za poslijediplomske studije, soba A-002/003.

Školarina studija iznosi 9.500,00 kuna za jedan semestar i može se uplatiti u cijelosti ili  u dvije rate na sljedeći način:

– 1. rata  4.750,00 kuna do upisa u semestar

– 2. rata  4.750,00 kuna najkasnije 2 mjeseca nakon upisa u određeni semestar .

Uplatu možete obaviti u pošti, banci ili FINI općom uplatnicom te internet bankarstvom, IBAN: HR1823600001101311177, poziv na broj: 43-120-3030.

Na upis donijeti:

 1. 2 fotografije veličine 4 x 6 cm
 2. Uplatnicu o plaćenoj školarinu
 3. Podatak o OIB-u

Napomena:

 • Osobe zaposlene na radnom mjestu asistenta/doktoranda na FF u Zagrebu ne plaćaju školarinu već na upis donose presliku ugovora o radu. Ako je radno mjesto vezano uz znanstvenoistraživački projekt potrebno je dostaviti izjavu voditelja projekta o namjeri plaćanja školarine (npr. jesu li sredstva za školarinu osigurana financijskim planom projekta, ili nisu).
 • Osobe kojima školarinu plaća pravna osoba na upis donose narudžbenicu izdanu od institucije koja preuzima obvezu plaćanja.
 • Osobe koje školarinu plaćaju vlastitim sredstvima na upis donose uplatnicu.