Hodogram natječaja

Raspisan je natječaj za upis na Doktorski studij psihologije u akademskoj godini 2024./2025.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem psihologije da se prijave na natječaj za upis na Doktorski studij psihologije. Više o uvjetima saznajte u tekstu natječaja. Prijave na natječaj otvorene su do 7.6.2024. nakon čega će uslijediti razredbeni postupak.

Uvjeti za prijavu

 • završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij psihologije,
 • iskazani interes mentora za prihvaćanje kandidata
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Potrebna dokumentacija

 • pisana prijava na natječaj za upis na studij,
 • ovjerena kopija diplome. Studenti koji su diplomu stekli u inozemstvu moraju proći postupak nostrifikacije diplome pri Sveučilištu u Zagrebu.
 • prijepis ocjena položenih ispita na studiju (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatom prosječnom ocjenom,
 • kratki profesionalni životopis (do 1800 znakova), – poslati i na mail drpsih@ffzg.hr 
 • obrazloženje motivacije za doktorski studij (do 1800 znakova), poslati i na mail drpsih@ffzg.hr 
 • opis istraživačkih interesa; teorijska i metodološka elaboracija specifičnog područja kojim se kandidat planira baviti tijekom doktorskog studija (do 3600 znakova). Na temelju ovoga dijela prijave odredit će se tema prijemnog ispita koja je u skladu s istraživačkim interesima kandidata, poslati i na mail drpsih@ffzg.hr 
 • dosadašnja znanstvena postignuća (radove, sažetke priopćenja). 
 • pisane preporuke dva sveučilišna nastavnika psihologije,
 • suglasnost mentora o prihvaćanju kandidata
 • potvrda o uplaćenim troškovima prijemnog postupka (80,00 EUR). Uplatu možete obaviti u pošti, banci ili FINI općom uplatnicom te internet bankarstvom, IBAN: HR1823600001101311177, poziv na broj: 43-120-3030.
 • izjava o financiranju

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit sastoji se od pisanja nacrta istraživanja iz područja koje kandidati pri prijavi opišu kao svoje istraživačke interese.

Nacrt istraživanja treba sadržavati sljedeća poglavlja: Uvoda u problem istraživanja, formulaciju cilja ili problema, hipoteze/a koje kandidat provjerava, metodologiju (opis uzorka, operacionalizaciju varijabli, instrumenata koje namjerava primijeniti, metoda i postupaka prikupljanja podataka), plan obrade rezultata, teorijske i/ili praktične implikacije rezultata.

Zadatak kandidata je  da osmisle i opišu teorijski relevantan i istraživački provediv nacrt istraživanja.

Prijemni se ispit piše na računalu i za to je predviđeno 120 minuta. Mogu se koristiti bilješke i/ili tiskani materijal. USB-stick-ovi nisu dozvoljeni, a pristup internetu je onemogućen. Na kraju nacrta nije potrebno pisati popis literature.

Nacrt treba bit duljine od 5400 do 9000 znakova (s uključenim razmacima). 

Motivacijski intervju

Prije upisa u studij sa svakim se pristupnikom obavlja razgovor, koji je obvezni dio selekcijskog postupka. Cilj razgovora je procijeniti motivaciju i profesionalne interes kandidata.

Upisi

Upisi u svaki pojedini semestar obavljaju se u Uredu za poslijediplomske studije, soba A-002/003.

Školarina studija iznosi 1.300,00 EUR za jedan semestar. 

Uplatu možete obaviti u pošti, banci ili FINI općom uplatnicom te internet bankarstvom, IBAN: HR1823600001101311177, poziv na broj: 43-120-3030.

Na upis donijeti:

 1. 2 fotografije veličine 4 x 6 cm
 2. Uplatnicu o plaćenoj školarinu
 3. Podatak o OIB-u

Napomena:

 • Osobe zaposlene na radnom mjestu asistenta/doktoranda na FF u Zagrebu ne plaćaju školarinu već na upis donose presliku ugovora o radu. Ako je radno mjesto vezano uz znanstvenoistraživački projekt potrebno je dostaviti izjavu voditelja projekta o namjeri plaćanja školarine (npr. jesu li sredstva za školarinu osigurana financijskim planom projekta, ili nisu).
 • Osobe kojima školarinu plaća pravna osoba na upis donose narudžbenicu izdanu od institucije koja preuzima obvezu plaćanja.
 • Osobe koje školarinu plaćaju vlastitim sredstvima na upis donose uplatnicu.