Obavijesti

Natječaj za upis nove generacije u akademskoj godini 2021/2022

Uvjeti prijave na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij psihologije,
 • iskazani interes mentora za prihvaćanje kandidata
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Detaljnije o natječaju potražite u rubrici: Prijava i upisi – Psiholozi
 

Studij mogu upisati i magistri znanosti drugih struka, pri čemu upisuju najprije pripremnu godinu doktorskog studija, koja podrazumijeva polaganje razlikovnih ispita i druge uvjete koje određuje posebno povjerenstvo Vijeća doktorskog studija psihologije. Nakon uspješno završene pripremne godine i položenih propisanih ispita, studenti ulaze u program Poslijediplomskog doktorskog studija iz psihologije.

Detaljnije o natječaju potražite u rubrici: Prijava i upisi – Druge struke

Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u Urudžbeni ured, soba D-01, ili se šalju poštom na adresu Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

 

Doktorski studij psihologije:

 • broj mjesta: 20
 • školarina po semestru: 9.500,00 kuna.
 • trajanje studija: 6 semestara (3 godine)

Pripremna godina:

 • broj mjesta: 5
 • školarina za pripremnu godinu: 5.600,00 kuna.
 

Obrana doktorskog rada Dubravka Tršinskog

održat će se u utorak 15. 12. 20. u 17,30 sati u tajništvu Odsjeka.

Naslov: Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga, mentorica: prof. dr. sc. Meri Tadinac

Povjerenstvo:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko
  2. prof. dr. sc. Meri Tadinac
  3. izv. prof. dr. sc. Slavka Galić, Opća županijska bolnica u Požegi

Obrana će se održati putem Zoom aplikacije:  https://us02web.zoom.us/j/85445340011

Obrana doktorskog rada Nataše Trojak

održat će se u petak 11. 12. 20. u 09,30 sati, u dvorani A-203.

Naslov: Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Povjerenstvo:

 1. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić
 2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Rijeci

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo publiku da obranu sluša/gleda putem Zoom aplikacije

Link za Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81825754443

 

Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek

Filozofski fakultet u Osijeku objavio je natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija.

Detalji natječaja dostupni su na web stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306368.html 

Obrana doktorskog rada Ines Rezo Bagarić

održat će se ponedjeljak 02. 11. 20. u 12,00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Naslov: Uloga individualnih čimbenika u povezanosti doživljaja ekonomskih teškoća i prilagodbe adolescenata, mentorica:prof. dr. sc. Marina Ajduković

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 2. prof. dr. sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet, Zagreb
 3. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet, Osijek

Obrana doktorskog rada Mare Šimunović

održat će se u petak 09. 10. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi, mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
 2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić
 3. doc. dr. sc. Daria Rovan (Učiteljski fakultet u Zagrebu)

Obrana doktorskog rada Tine Krznarić Jaković

održat će se u srijedu 30. 09. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Uloga kognitivnih i motivacijskih činitelja u predviđanju konstruktivne komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Filozofski fakultet, Osijek)

Prezentacija istraživačkog rada Ive Žegura

održat će se u ponedjeljak 28. 09. 20. u 09,30 sati u dvorani A-203.

Tema prezentacije je: “Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i depresivnosti u dječjoj dobi”

Obrana doktorskog rada Marije Stamać Ožanić

održat će se u ponedjeljak 24. 02. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Obrana doktorskog rada Vanje Putarek

održat će se u petak 07. 02. 20. u 12,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu, mentorica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Povjerenstvo:

 1. doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
 2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
 3. doc. dr. sc. Andrea Vranić
 4. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Filozofski fakultet, Rijeka)
 5. doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin (Učiteljski fakultet, Zagreb)

Obrana doktorskog rada Mitje Ružojčića

održat će se u petak 29. 11. 19. u 14,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Željko Jerneić
 2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet, Rijeka)