Obavijesti

Obrana doktorskog rada Tine Krznarić Jaković

održat će se u srijedu 30. 09. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Uloga kognitivnih i motivacijskih činitelja u predviđanju konstruktivne komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Filozofski fakultet, Osijek)

Prezentacija istraživačkog rada Ive Žegura

održat će se u ponedjeljak 28. 09. 20. u 09,30 sati u dvorani A-203.

Tema prezentacije je: “Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i depresivnosti u dječjoj dobi”

Obrana doktorskog rada Marije Stamać Ožanić

održat će se u ponedjeljak 24. 02. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Obrana doktorskog rada Vanje Putarek

održat će se u petak 07. 02. 20. u 12,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu, mentorica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Povjerenstvo:

 1. doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
 2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
 3. doc. dr. sc. Andrea Vranić
 4. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Filozofski fakultet, Rijeka)
 5. doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin (Učiteljski fakultet, Zagreb)

Obrana doktorskog rada Mitje Ružojčića

održat će se u petak 29. 11. 19. u 14,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Željko Jerneić
 2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet, Rijeka)