Obavijesti

Obrana doktorskog rada Marijane Matijaš

održat će se u srijedu, 01.12.2021. u 12,00 sati u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta.

Naslov: Uloga karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao

mentorica: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

 1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 2. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
 3. doc. dr. sc Andrea Tokić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/84630414628

Obrana doktorskog rada Barbare Balaž

održat će se u četvrtak, 28.10.2021. u 09,00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Naslov: Odrednice i ishodi epistemičkih emocija u obrazovnom kontekstu

mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

 1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
 2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
 3. prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/84229532955

Obrana doktorskog rada Staše Kukulj

održat će se u utorak 05.10. 21. u 10,00 sati u dvorani A-203.

Naslov: Doživljaj tijela, seksualnost i kvaliteta partnerskog odnosa u različitim fazama tranzicije u roditeljstvo,

mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš

 1. doc. dr. sc. Irma Brković, Faculty of Education, Sveučilište u Göteborgu, Švedska
 2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 3. izv. prof. dr. sc. Tea Pavin, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/82980429159 

Obrana doktorskog rada Helene Bakić

održat će se u petak 24. 09. 21. u 11,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: The role of individual and community resources in the resilience process after a natural disaster (Uloga individualnih resursa i resursa zajednica u procesu otpornosti nakon prirodne katastrofe ), mentor: prof. dr. sc. Dean Ajduković

Povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
  2. prof. emeritus dr.sc. Dean Ajduković
  3. prof. dr.sc. Brigitte Lueger Schuster, University of Vienna, Faculty of Psychology, Austrija

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/82980429159 

Natječaj za posao

Pozivamo doktorande koji upisuju prvu godinu doktorskog studija, a u potrazi su za poslom u području znanosti da se prijave na nedavno objavljen natječaj:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320115.html

https://www.pilar.hr/2021/07/natjecaj-za-izbor-doktoranda-u-suradnicko-zvanje-i-na-radno-mjesto-asistenta-po-natjecaju-hrzz-projekt-coordinate-16-7-2021/

Radi se o H2020 projektu Coordinate čiji je cilj uspostava istraživačke infrastrukture za longitudinalno praćenje dobrobiti djece i mladih u Europi. Voditelj dionice za pilot istraživanje koje će biti provedeno u četiri zemlje je dr.sc. Toni Babarović sa Instituta za društvena istraživanja Ivo Pilar. Traži se interes za temu, metodološko-statističke kompetencije te zainteresiranost za poziciju doktoranda na istraživačkom projektu – ugovor o radu na 4 godine. Uvjet zapošljavanja je upis na naš doktorski studij.

Sretno,

Darja Maslić Seršić, voditeljica Doktorskog studija

Obrana nacrta Maje Pandža

održat će se u petk, 02. 07. 21. u 14,00 sati putem Zoom aplikacije.

Tema prezentacije: Efekti kvalitete interakcije nastavnik-učenik na akademsko nepoštenje učenika: Višerazinski pristup, mentorica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić.

Link na Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81442578405 

Obrana doktorskog rada Mirte Blažev

održat će se u ponedjeljak 28. 06. 21. u 11,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Učinak vlastitih i roditeljskih rodno stereotipnih uvjerenja na motivaciju učenika u STEM području, mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

Povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
  2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
  3. doc. dr. sc. Daria Rovan, Učiteljski fakultet, Zagreb

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/86232322667

Prezentacija istraživačkog rada Marijane Matijaš

održat će se u ponedjeljak 28. 06. 21. u 09,00 sati u dvorani D-2.

Tema prezentacije: Preliminarni rezultati istraživanja uloge karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao , mentorica: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

Obrana doktorskog rada Sandre Vučković

održat će se u ponedjeljak 28. 06. 21. u 12,00 sati u dvorani A-203 .

Naslov: Problemi u ponašanju i školski uspjeh djece rane osnovnoškolske dobi-uloga izvršnih funkcija, empatije i nekih obiteljskih čimbenika, mentorica: : prof. dr. sc. Marina Ajduković

Povjerenstvo:

  1. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Filozofski fakultet, Osijek)
  2. prof. dr. sc. Marina Ajduković (Pravni fakultet, Zagreb)
  3. prof. dr. sc. Lidija Arambašić

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/81883072021 

Obrana doktorskog rada Maje Brekalo

održat će se u srijedu 16. 06. 21. u 10,00 sati u dvorani A-203.

Naslov: Odrednice i ishodi osjetljivosti na odbijanje tijekom tranzicije u srednju školu, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš

Povjerenstvo:

  1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
  2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
  3. prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/86232322667

Natječaj za upis nove generacije u akademskoj godini 2021/2022

Uvjeti prijave na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij psihologije,
 • iskazani interes mentora za prihvaćanje kandidata
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Detaljnije o natječaju potražite u rubrici: Prijava i upisi – Psiholozi
 

Studij mogu upisati i magistri znanosti drugih struka, pri čemu upisuju najprije pripremnu godinu doktorskog studija, koja podrazumijeva polaganje razlikovnih ispita i druge uvjete koje određuje posebno povjerenstvo Vijeća doktorskog studija psihologije. Nakon uspješno završene pripremne godine i položenih propisanih ispita, studenti ulaze u program Poslijediplomskog doktorskog studija iz psihologije.

Detaljnije o natječaju potražite u rubrici: Prijava i upisi – Druge struke

Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u Urudžbeni ured, soba D-01, ili se šalju poštom na adresu Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

 

Doktorski studij psihologije:

 • broj mjesta: 20
 • školarina po semestru: 9.500,00 kuna.
 • trajanje studija: 6 semestara (3 godine)

Pripremna godina:

 • broj mjesta: 5
 • školarina za pripremnu godinu: 5.600,00 kuna.
 

Obrana doktorskog rada Dubravka Tršinskog

održat će se u utorak 15. 12. 20. u 17,30 sati u tajništvu Odsjeka.

Naslov: Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga, mentorica: prof. dr. sc. Meri Tadinac

Povjerenstvo:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko
  2. prof. dr. sc. Meri Tadinac
  3. izv. prof. dr. sc. Slavka Galić, Opća županijska bolnica u Požegi

Obrana će se održati putem Zoom aplikacije:  https://us02web.zoom.us/j/85445340011

Obrana doktorskog rada Nataše Trojak

održat će se u petak 11. 12. 20. u 09,30 sati, u dvorani A-203.

Naslov: Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Povjerenstvo:

 1. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić
 2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Rijeci

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo publiku da obranu sluša/gleda putem Zoom aplikacije

Link za Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81825754443

 

Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek

Filozofski fakultet u Osijeku objavio je natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija.

Detalji natječaja dostupni su na web stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306368.html 

Obrana doktorskog rada Ines Rezo Bagarić

održat će se ponedjeljak 02. 11. 20. u 12,00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Naslov: Uloga individualnih čimbenika u povezanosti doživljaja ekonomskih teškoća i prilagodbe adolescenata, mentorica:prof. dr. sc. Marina Ajduković

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 2. prof. dr. sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet, Zagreb
 3. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet, Osijek

Obrana doktorskog rada Mare Šimunović

održat će se u petak 09. 10. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi, mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
 2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić
 3. doc. dr. sc. Daria Rovan (Učiteljski fakultet u Zagrebu)

Obrana doktorskog rada Tine Krznarić Jaković

održat će se u srijedu 30. 09. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Uloga kognitivnih i motivacijskih činitelja u predviđanju konstruktivne komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Filozofski fakultet, Osijek)

Prezentacija istraživačkog rada Ive Žegura

održat će se u ponedjeljak 28. 09. 20. u 09,30 sati u dvorani A-203.

Tema prezentacije je: “Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i depresivnosti u dječjoj dobi”

Obrana doktorskog rada Marije Stamać Ožanić

održat će se u ponedjeljak 24. 02. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Obrana doktorskog rada Vanje Putarek

održat će se u petak 07. 02. 20. u 12,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu, mentorica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Povjerenstvo:

 1. doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
 2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
 3. doc. dr. sc. Andrea Vranić
 4. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Filozofski fakultet, Rijeka)
 5. doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin (Učiteljski fakultet, Zagreb)

Obrana doktorskog rada Mitje Ružojčića

održat će se u petak 29. 11. 19. u 14,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Željko Jerneić
 2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet, Rijeka)

Obrana doktorskog rada Maje Brekalo

održat će se u srijedu 16. 06. 21. u 10,00 sati u dvorani A-203.

Naslov: Odrednice i ishodi osjetljivosti na odbijanje tijekom tranzicije u srednju školu, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš

Povjerenstvo:

  1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
  2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
  3. prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Obrana će se održati putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/86232322667