Obavijesti

Obrana doktorskog rada Mirte Mornar

održat će se u srijedu, 6. ožujka 2024. u 15:00 sati, u Vijećnici  Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom The role of social and emotional competencies in early-career teachers’ occupational well-being (Uloga socio-emocionalnih kompetencija u profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere), izrađenog pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Irene Burić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju).

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Irena Burić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Izabela Sorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/83965455439

Obrana doktorskog rada Francesce Dumančić

održat će se u petak, 23. veljače 2024. u 13:00 sati, u dvorani A-229  Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Foreign language effect in everyday moral decision-making (Efekt stranog jezika pri svakodnevnom moralnom odlučivanju), izrađenog pod vodstvom mentorice izv. prof. dr. sc. Mirjane Tonković

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković, članica povjerenstva                   
 3. izv. prof. dr. sc. Maja Anđel, članica povjerenstva
 4. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, član povjerenstva
 5. doc. dr. sc. Valnea Žauhar (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89814928780

Obrana doktorskog rada Martine Pocrnić

održat će se u utorak, 20. veljače 2024. u 14:00 sati, u dvorani A-229  Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Etiologija subjektivne dobrobiti u prostoru modela ličnosti HEXACO, izrađenog pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Denisa Bratka

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Denis Bratko, član povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Igor Kardum (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89750001839

Obrana doktorskog rada Jasmine Mehulić

održat će se u četvrtak, 1. veljače 2024. u 14:30 sati, u dvorani A-229  Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Međudjelovanje individualnih obilježja partnera i interakcije u dijadi na percepciju svakodnevnoga stresa i održavanje kvalitetnih partnerskih odnosa, izrađenog pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Željke Kamenov

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Margareta Jelić, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov, članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/86892873956

Obrana doktorskog rada Maje Ribar

održat će se u petak, 12. siječnja 2024. u 14:00 sati, u dvorani A-229  Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Iskazivanje osobina ličnosti u svakodnevnim situacijama – provjera postavki teorije cjelovitih osobina, izrađenog pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Denisa Bratka

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Damir Ljubotina, predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Denis Bratko, član povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Igor Kardum (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/83088464292

Obrana doktorskog rada Matee Kramarić

održat će se u utorak, 19. prosinca 2023. u 10:00 sati, u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Uloga atribucija u procesu samostigmatizacije roditelja djece s razvojnim jezičnim poremećajem, izrađenog pod vodstvom mentorica prof. dr. sc. Željke Kamenov i doc. dr. sc. Gordane Hržica (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov, članica povjerenstva                   
 3. doc. dr. sc. Gordana Hržica (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), članica povjerenstva
 4. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić, članica povjerenstva
 5. izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat (Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81110737765

Obrana doktorskog rada Josipa Razuma

održat će se u ponedjeljak, 18. prosinca 2023. u 9:30 sati, u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Daily motivational underpinnings and outcomes of adolescent video gaming (Dnevni motivacijski prediktori i ishodi igranja videoigara kod adolescenata), izrađenog pod vodstvom mentorice izv. prof. dr. sc. Aleksandre Huić

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, predsjednica povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Huić, članica povjerenstva                   
 3. izv. prof. dr. sc. Joël Billieux (Université de Lausanne, Faculty of Social and Political Sciences, Švicarska), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89688719468

Obrana doktorskog rada Ene Uzelac

održat će se u petak, 15. prosinca 2023. u 13:00 sati, u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Međugrupni kontakt i unutargrupna identifikacija kao prediktori međugrupne prijetnje u višeetničkim zajednicama, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Margarete Jelić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. emeritus Dean Ajduković, predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Margareta Jelić, članica povjerenstva              
 3. izv. prof. dr. sc. Marina Nekić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/83289548415

Obrana doktorskog rada Marine Maglić

održat će se u srijedu, 13. prosinca 2023. u 14:00 sati, u dvorani D-II Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Analitičko rasuđivanje i uvjerenja koja proizvode polarizaciju, izrađen pod vodstvom mentorice izv. prof. dr. sc. Andree Vranić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković, predsjednica povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić, članica povjerenstva              
 3. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81409393293

Obrana doktorskog rada Marije Džida

održat će se u petak, 8. prosinca 2023. u 15:00 sati, u dvorani D-I Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Uloga osjetljivosti na okolinu u odnosima između obiteljskih čimbenika, strategija regulacije emocija i psihološke prilagodbe u razdoblju tranzicije u adolescenciju, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Gordane Keresteš.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Denis Bratko, predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš, članica povjerenstva              
 3. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/85491238743

Obrana doktorskog rada Marka Totha

održat će se u ponedjeljak, 4. prosinca 2023. u 15:15 sati, u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Psihološke odrednice sindroma suhog oka, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Jokić-Begić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, članica povjerenstva              
 3. doc. dr. sc. Snježana Kaštelan (Medicinski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/88350676589

Obrana doktorskog rada Ines Amber Kincaid

održat će se u petak, 10. studenog 2023. u 10:00 sati, Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Uloga mehanizama (zlo)uporabe parasimpatikusa za potiskivanje emocija u poremećajima srčano-žilnog sustava, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Meri Tadinac.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Meri Tadinac, članica povjerenstva              
 3. izv. prof. dr. sc. Maja Čikeš (Medicinski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89173026220

Prof. dr. sc. Irena Burić među najcitiranijim znanstvenicima na svijetu

Na listi najcitiranijih znanstvenika na svijetu u 2022. godini koju su objavili istraživači sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD) pod vodstvom profesora Johna Ioannidisa, nalazi se čak 108 znanstvenika iz Hrvatske. Među njima je i prof. dr. sc. Irena Burić s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, uspješna mentorica i nastavnica na Doktorskom studiju psihologije. Cijeli članak pročitajte ovdje.

Obrana doktorskog rada Benjamina Banaia

održat će se u srijedu, 25. listopada 2023. u 14:00 sati, u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Muževnost lica političara i uspjeh na izborima, izrađen pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju).

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), član povjerenstva              
 3. izv. prof. dr. sc. Kosta Bovan (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/82091421880

Obrana doktorskog rada Ive Tadić

održat će se u srijedu, 4. listopada 2023. u 11:00 sati, u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Provjera modela manjinskog stresa kod roditelja djece s kohlearnim implantom, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Jokić-Begić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, članica povjerenstva                   
 3. doc. dr. sc. Marina Vidaković (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/84134258344

Obrana doktorskog rada Brune Baraća

održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2023. u 15:00 sati, u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Provjera transdijagnostičke uloge teorije uma u objašnjenju eksternaliziranih problema djece predškolske dobi, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Anite Vulić-Prtorić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Marija Lebedina Manzoni (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/87555188084

Obrana doktorskog rada Maria Pandžića

održat će se u četvrtak, 7. rujna 2023. u 13:00 sati, u dvorani A-203 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Kognitivni aspekti kockanja adolescenata, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Gordane Kuterovac Jagodić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Neven Ricijaš (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/84685087716

Od 24.7.2023. do 21.8.2023. tajništvo Doktorskog studija psihologije neće raditi zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.

Stipendija za izvrsnost

Vijeće Poslijediplomskih studija psihologije raspisuje natječaj za dodjelu stipendije za izvrsnost. Natječaju mogu pristupiti kandidati koji su prošli prijemni ispit za upis na Doktorski studij u akademskoj godini 2023./2024. Prijave se primaju do 25.8.2023., a više o samim kriterijima pročitajte ovdje.

Obrana doktorskog rada Antuna Palanovića

održat će se u srijedu, 12. srpnja 2023. u 12:00 sati, u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Proceduralno znanje o vođenju ljudi kao odrednica uspjeha u menadžerskom poslu, izrađen pod vodstvom mentorice doc. dr. sc. Maje Parmač Kovačić

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Zvonimir Galić, predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/85943984561

Obrana doktorskog rada Nikole Ercega

održat će se u četvrtak, 15. lipnja 2023. u 14:00 sati, u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Decision-making skills and styles as predictors of managerial performance (Vještine i stilovi odlučivanja kao odrednice uspjeha u poslu rukovoditelja), izrađen pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Zvonimira Galića

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Zvonimir Galić, član povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Filozofski fakultet u Rijeci), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81940698826

Obrana doktorskog rada Rebeke Prosoli

održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja 2023. u 15:30 sati, u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Stres i suočavanje sa stresom roditelja djece sportaša, izrađen pod vodstvom mentorica izv. prof. dr. sc. Margarete Jelić i prof. dr. sc. Renate Barić (Kineziološki fakultet u Zagrebu).

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš, predsjednica povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić, članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Renata Barić (Kineziološki fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva
 4. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, članica povjerenstva
 5. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89293030090

Obrana doktorskog rada Ane Pavelić Tremac

održat će se u utorak, 2. svibnja 2023. u 11:00 sati, u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Provjera modela internaliziranoga i eksternaliziranoga tipa PTSP-a i zdravstvenih ishoda u hrvatskih veterana, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Jokić-Begić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, članica povjerenstva                   
 3. izv. prof. dr. sc. Tija Žarković Palijan (Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/88276961984

Obrana doktorskog rada Ive Zečević

održat će se u petak, 10. ožujka 2023. u 12:00 sati, u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i depresivnosti u ranoj adolescenciji, izrađen pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Jokić-Begić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš, predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81781853914

Obrana doktorskog rada Nataše Juničić

održat će se u petak, 3. ožujka 2023. u 13:30 sati, u dvorani A-119 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Multimodalni pristup otkrivanju lažiranja u selekcijskom intervjuu, izrađen pod vodstvom mentorice doc. dr. sc. Maje Parmač Kovačić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Zvonimir Galić, predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, članica povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Dražen Domijan (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/84451229738

Upisi u ljetni semestar studija u akademskoj godini 2022./2023. održavat će se od 1. ožujka do kraja travnja 2023. Više informacija.

Obrana doktorskog rada Branke Bagarić

održat će se u ponedjeljak, 30. siječnja 2023. u 14,00 sati, u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom The role of the Internet in development and treatment of mental health problems (Uloga interneta u razvoju i tretiranju psihičkih smetnji), mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, član povjerenstva                   
 3. prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, u miru (Filozofski fakultet u Rijeci), član povjerenstva

Obrana se može pratiti putem Zoom-a na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/81648820241

Upis u viši zimski semestar akademske godine 2022/2023. za Doktorski studij psihologije može se obaviti tijekom listopada i studenoga 2022. Više informacija.

Obrana doktorskog rada Tomislava Pavlovića

održat će se u srijedu, 28.9.2022. u 11,00 sati, u dvorani A-203 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Uloga mračne osobine ličnosti, relativne deprivacije i pripisivanja krivnje u predviđanju radikaliziranih stavova i namjera, mentorica: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški.

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof. dr. sc. Zvonimir Galić, predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, članica povjerenstva                   
 3. doc. dr. sc. Kosta Bovan (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), član povjerenstva

Obrana doktorskog rada Jane Kiralj

održat će se u petak, 23.9.2022. u 12,00 sati u dvorani A-229 Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Uloga doživljaja međugrupne prijetnje u socio-psihološkoj integraciji izbjeglica i zajednice primatelja, mentor: prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić
 2. prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković               
 3. dr. sc. Margareta Gregurović, znan. suradnica (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)

Stipendija za izvrsnost

Vijeće Poslijediplomskih studija psihologije raspisuje natječaj za dodjelu stipendije za izvrsnost. Natječaju mogu pristupiti kandidati koji su prošli prijemni ispit za upis na Doktorski studij u akademskoj godini 2022/2023. Prijave se primaju do 13.9.2022., a više o samim kriterijima pročitajte ovdje.

Obrana doktorskog rada Ive Černja Rajter

održat će se u petak, 18.2.2022. u 12,00 sati u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta.

Naslov: Uloga profesionalne zrelosti u uspješnoj tranziciji iz škole na studij

mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Galić

 1. Doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić
 2. Prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
 4. Dr. sc. Iva Šverko, znan. savjetnica, Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar u Zagrebu
 5. Prof. dr. sc. Nada Krapić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/898199276

Obrana doktorskog rada Marijane Matijaš

održat će se u srijedu, 01.12.2021. u 12,00 sati u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta.

Naslov: Uloga karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao

mentorica: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

 1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 2. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
 3. doc. dr. sc Andrea Tokić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/84630414628

Obrana doktorskog rada Barbare Balaž

održat će se u četvrtak, 28.10.2021. u 09,00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Naslov: Odrednice i ishodi epistemičkih emocija u obrazovnom kontekstu

mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

 1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
 2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
 3. prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/84229532955

Obrana doktorskog rada Staše Kukulj

održat će se u utorak 05.10. 21. u 10,00 sati u dvorani A-203.

Naslov: Doživljaj tijela, seksualnost i kvaliteta partnerskog odnosa u različitim fazama tranzicije u roditeljstvo,

mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš

 1. doc. dr. sc. Irma Brković, Faculty of Education, Sveučilište u Göteborgu, Švedska
 2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 3. izv. prof. dr. sc. Tea Pavin, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/82980429159 

Obrana doktorskog rada Helene Bakić

održat će se u petak 24. 09. 21. u 11,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: The role of individual and community resources in the resilience process after a natural disaster (Uloga individualnih resursa i resursa zajednica u procesu otpornosti nakon prirodne katastrofe ), mentor: prof. dr. sc. Dean Ajduković

Povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
  2. prof. emeritus dr.sc. Dean Ajduković
  3. prof. dr.sc. Brigitte Lueger Schuster, University of Vienna, Faculty of Psychology, Austrija

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/82980429159 

Natječaj za posao

Pozivamo doktorande koji upisuju prvu godinu doktorskog studija, a u potrazi su za poslom u području znanosti da se prijave na nedavno objavljen natječaj:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320115.html

https://www.pilar.hr/2021/07/natjecaj-za-izbor-doktoranda-u-suradnicko-zvanje-i-na-radno-mjesto-asistenta-po-natjecaju-hrzz-projekt-coordinate-16-7-2021/

Radi se o H2020 projektu Coordinate čiji je cilj uspostava istraživačke infrastrukture za longitudinalno praćenje dobrobiti djece i mladih u Europi. Voditelj dionice za pilot istraživanje koje će biti provedeno u četiri zemlje je dr.sc. Toni Babarović sa Instituta za društvena istraživanja Ivo Pilar. Traži se interes za temu, metodološko-statističke kompetencije te zainteresiranost za poziciju doktoranda na istraživačkom projektu – ugovor o radu na 4 godine. Uvjet zapošljavanja je upis na naš doktorski studij.

Sretno,

Darja Maslić Seršić, voditeljica Doktorskog studija

Obrana nacrta Maje Pandža

održat će se u petk, 02. 07. 21. u 14,00 sati putem Zoom aplikacije.

Tema prezentacije: Efekti kvalitete interakcije nastavnik-učenik na akademsko nepoštenje učenika: Višerazinski pristup, mentorica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić.

Link na Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81442578405 

Obrana doktorskog rada Mirte Blažev

održat će se u ponedjeljak 28. 06. 21. u 11,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Učinak vlastitih i roditeljskih rodno stereotipnih uvjerenja na motivaciju učenika u STEM području, mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

Povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
  2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
  3. doc. dr. sc. Daria Rovan, Učiteljski fakultet, Zagreb

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/86232322667

Prezentacija istraživačkog rada Marijane Matijaš

održat će se u ponedjeljak 28. 06. 21. u 09,00 sati u dvorani D-2.

Tema prezentacije: Preliminarni rezultati istraživanja uloge karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao , mentorica: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

Obrana doktorskog rada Sandre Vučković

održat će se u ponedjeljak 28. 06. 21. u 12,00 sati u dvorani A-203 .

Naslov: Problemi u ponašanju i školski uspjeh djece rane osnovnoškolske dobi-uloga izvršnih funkcija, empatije i nekih obiteljskih čimbenika, mentorica: : prof. dr. sc. Marina Ajduković

Povjerenstvo:

  1. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Filozofski fakultet, Osijek)
  2. prof. dr. sc. Marina Ajduković (Pravni fakultet, Zagreb)
  3. prof. dr. sc. Lidija Arambašić

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/81883072021 

Obrana doktorskog rada Maje Brekalo

održat će se u srijedu 16. 06. 21. u 10,00 sati u dvorani A-203.

Naslov: Odrednice i ishodi osjetljivosti na odbijanje tijekom tranzicije u srednju školu, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš

Povjerenstvo:

  1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
  2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
  3. prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/86232322667

Natječaj za upis nove generacije u akademskoj godini 2021/2022

Uvjeti prijave na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij psihologije,
 • iskazani interes mentora za prihvaćanje kandidata
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Detaljnije o natječaju potražite u rubrici: Prijava i upisi – Psiholozi
 

Studij mogu upisati i magistri znanosti drugih struka, pri čemu upisuju najprije pripremnu godinu doktorskog studija, koja podrazumijeva polaganje razlikovnih ispita i druge uvjete koje određuje posebno povjerenstvo Vijeća doktorskog studija psihologije. Nakon uspješno završene pripremne godine i položenih propisanih ispita, studenti ulaze u program Poslijediplomskog doktorskog studija iz psihologije.

Detaljnije o natječaju potražite u rubrici: Prijava i upisi – Druge struke

Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u Urudžbeni ured, soba D-01, ili se šalju poštom na adresu Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

 

Doktorski studij psihologije:

 • broj mjesta: 20
 • školarina po semestru: 9.500,00 kuna.
 • trajanje studija: 6 semestara (3 godine)

Pripremna godina:

 • broj mjesta: 5
 • školarina za pripremnu godinu: 5.600,00 kuna.
 

Obrana doktorskog rada Dubravka Tršinskog

održat će se u utorak 15. 12. 20. u 17,30 sati u tajništvu Odsjeka.

Naslov: Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga, mentorica: prof. dr. sc. Meri Tadinac

Povjerenstvo:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko
  2. prof. dr. sc. Meri Tadinac
  3. izv. prof. dr. sc. Slavka Galić, Opća županijska bolnica u Požegi

Obrana će se održati putem Zoom aplikacije:  https://us02web.zoom.us/j/85445340011

Obrana doktorskog rada Nataše Trojak

održat će se u petak 11. 12. 20. u 09,30 sati, u dvorani A-203.

Naslov: Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Povjerenstvo:

 1. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić
 2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Rijeci

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo publiku da obranu sluša/gleda putem Zoom aplikacije

Link za Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81825754443

 

Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek

Filozofski fakultet u Osijeku objavio je natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija.

Detalji natječaja dostupni su na web stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306368.html 

Obrana doktorskog rada Ines Rezo Bagarić

održat će se ponedjeljak 02. 11. 20. u 12,00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Naslov: Uloga individualnih čimbenika u povezanosti doživljaja ekonomskih teškoća i prilagodbe adolescenata, mentorica:prof. dr. sc. Marina Ajduković

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 2. prof. dr. sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet, Zagreb
 3. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet, Osijek

Obrana doktorskog rada Mare Šimunović

održat će se u petak 09. 10. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi, mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
 2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić
 3. doc. dr. sc. Daria Rovan (Učiteljski fakultet u Zagrebu)

Obrana doktorskog rada Tine Krznarić Jaković

održat će se u srijedu 30. 09. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Uloga kognitivnih i motivacijskih činitelja u predviđanju konstruktivne komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Filozofski fakultet, Osijek)

Prezentacija istraživačkog rada Ive Žegura

održat će se u ponedjeljak 28. 09. 20. u 09,30 sati u dvorani A-203.

Tema prezentacije je: “Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i depresivnosti u dječjoj dobi”

Obrana doktorskog rada Marije Stamać Ožanić

održat će se u ponedjeljak 24. 02. 20. u 12,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
 2. prof. dr. sc. Željka Kamenov
 3. izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Obrana doktorskog rada Vanje Putarek

održat će se u petak 07. 02. 20. u 12,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu, mentorica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Povjerenstvo:

 1. doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
 2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
 3. doc. dr. sc. Andrea Vranić
 4. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Filozofski fakultet, Rijeka)
 5. doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin (Učiteljski fakultet, Zagreb)

Obrana doktorskog rada Mitje Ružojčića

održat će se u petak 29. 11. 19. u 14,00 sati, u dvorani A-229.

Naslov: Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Željko Jerneić
 2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet, Rijeka)

Obrana doktorskog rada Maje Brekalo

održat će se u srijedu 16. 06. 21. u 10,00 sati u dvorani A-203.

Naslov: Odrednice i ishodi osjetljivosti na odbijanje tijekom tranzicije u srednju školu, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš

Povjerenstvo:

  1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
  2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
  3. prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Obrana će se održati putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/86232322667

Obrana doktorskog rada Marijane Matijaš

održat će se u srijedu, 01.12.2021. u 12,00 sati u dvorani A-309 Filozofskog fakulteta.

Naslov: Uloga karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao

mentorica: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

 1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
 2. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
 3. doc. dr. sc Andrea Tokić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Obrana se može pratiti putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/84630414628