Prijava i upisi

Doktorski studij psihologije mogu upisati diplomirani psiholozi/profesori psihologije koji su studij završili po starome „predbolonjskom“ programu, te psiholozi koji su završili diplomski studij psihologije (magistri struke), odnosno završili studij psihologije prema načelima bolonjskog procesa.

Doktorski studij mogu upisati i magistri psihologije i magistri specijalisti (mr. sc. i mr. spec.) i studenti koji su odslušali znanstveni ili specijalistički studij iz psihologije i položili sve propisane predmete, ali nisu obranili završni rad. Svaki ovakav slučaj se rješava pojedinačno, na molbu studenta, a Vijeće Doktorskog studija će donijeti odluku o mogućim razlikovnim ispitima, kao i o ispitima i obvezama koje se mogu priznati u okviru doktorskog studija, ovisno o odslušanom poslijediplomskom programu obrazovanja.

Doktorski studij mogu upisati i magistri drugih struka, pri čemu upisuju najprije pripremnu godinu doktorskog studija, koja podrazumijeva polaganje razlikovnih ispita koje određuje posebno povjerenstvo Vijeća Doktorskog studija psihologije. Nakon uspješno završene pripremne godine i položenih propisanih ispita, ovi studenti ulaze u program doktorskog studija iz psihologije kao i drugi kandidati.

Maksimalni broj polaznika po generaciji je 20. U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, odabrat će se 20 najuspješnijih.

Studij traje 6 semestara, a školarina po semestru iznosi 9.500,00 kuna

Maksimalan broj polaznika na Pripremnoj godini studija je 5. U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, odabrat će se 5 najuspješnijih.

Pripremna godina studija traje maksimalno 2 godine, a cijena je jednokratno 5.600,00 kuna.